Mateřská škola

Bellova 2


Úvodní strana

Jídelní lístek

Předškolní výchova

Logopedická prevence

Integrované děti

Ekologická výchova

Křesťanská třída

Personál školy

Ocenění pracovníci

Kulturní akce MŠ

Kroužky na MŠ

Mimoškolní aktivity

Fotogalerie

Studio Paprsek

Kontakt


Ekologická výchova

Pro děti jsme nejprve připravily třídu vyzdobenou rozmanitým přírodním materiálem, který měly k dipozici po celý den k prohlížení. Zakoupením nových knih s přírodní tématikou jsme u dětí vzbudili ještě větší zájem.

Později jsme děti nenásilnou formou vedly k ekologické výchově - k tomu, aby chránily přírodu kolem sebe. Paní učitelka Brázdilová společně s nimi vytvořila ekopanáčky - Hliníčka, Petáčka a Papíráčka, kterým děti pravidelně přinášejí hliník, papír a PET láhve. V roce 2005 k nim přibyl BATERÁČEK a SPREJÁČEK, kterým děti přinášejí vybité baterie a prázdné obaly od sprejů. Každoročně se účastníme soutěže ve sběru papíru pořádanou akciovou společností A.S.A. "Soutěž s panem Popelou".

Ve všech těchto aktivitách budeme pokračovat i v dalším školním roce.

Již dlouholetou tradicí je také výstava Barevný podzim sestavená z nejrůznějších výrobků z přírodních materiálů, které děti vyrobily spolu s rodiči. Děti navštěvuje v MŠ Hejkal, který jim vždy přinese nějakou sladkost za to, že se v lese pěkně chovají.

Se Zimou se všichni společně loučíme jejím vhozením do vody na výletě k jundrovským jezírkům, který jsme nazvali Vítání jara. Na Vítání jara jsou srdečně zváni i rodiče a široká Kohoutovická veřejnost.

NAVRCHOLU.cz
TOPlist