Mateřská škola

Bellova 2


Úvodní strana

Jídelní lístek

Předškolní výchova

Logopedická prevence

Integrované děti

Ekologická výchova

Křesťanská třída

Personál školy

Ocenění pracovníci

Kulturní akce MŠ

Kroužky na MŠ

Mimoškolní aktivity

Fotogalerie

Studio Paprsek

Kontakt


Péče o integrované děti

Do kolektivu MŠ bylo integrováno v roce 1998 dítě na základě doporučení a vyšetření paní PhDr. Vlasty Šmardové a Mgr. Jiřiny Bednářové z Pedagogicko-psychologické poradny Brno.

Zkušenost prokázala, že začlenění integrovaného dítěte do běžného kolektivu přineslo mnoho užitku a zkušeností oběma stranám. Integrované dítě během let strávených ve školce udělalo velký pokrok a díky pomoci ostatních dětí a obětavosti kolektivu bylo začleněno od září 2001 do speciální základní školy. Dětem naší MŠ naopak přibyla zkušenost, že musí brát ohled na ostatní děti, i na takové, které potřebují větší pomoc.

NAVRCHOLU.cz