Mateřská škola

Bellova 2


Úvodní strana

Jídelní lístek

Předškolní výchova

Logopedická prevence

Integrované děti

Ekologická výchova

Křesťanská třída

Personál školy

Ocenění pracovníci

Kulturní akce MŠ

Kroužky na MŠ

Mimoškolní aktivity

Fotogalerie

Studio Paprsek

Kontakt


Kulturní akce MŠ

Tohoto úkolu se ujala paní učitelka Jaroslava Svojanovská. Svoje literární nadání využila při psaní Kroniky MŠ a při vydávání časopisu Čmeláček Belláček. Je to časopis dětí - rodičů - učitelek. Děti se podílejí na jeho tvorbě nejvíce. Vybírají témata, pohádky, pracovní listy a obrázky. Učitelky informují rodiče o aktivitách školy a svými postřehy, zajímavými články a inzercí mohou přispět i rodiče.

Na naší škole jsou kulturní akce z části zajišťovány placenými umělci a z části jsou organizovány a navrhovány zmíněnou paní učitelkou. Akce pro děti sestavuje vždy tak, aby se děti co nejvíce aktivně podílely na programu a aby byly pro děti tematicky přitažlivé. Výsledky její práce jsou kladně hodnoceny nejen kolegyněmi, ale hlavně dětmi a rodiči.

Kulturní akce MŠ: v tomto školním roce oslavil školní časopis Čmeláček Belláček svoje osmé narozeniny. Nechyběl přípitek dětským šampaňským a diskotéka. Kulturní akce zajišťujeme nejen profesionálními umělci, ale samostatnou činností učitelek.

Akce MŠ ve školním roce 2016/2017:

Seznam kulturních akcí MŠ Bellova ke stažení zde


Kromě výše uvedených akcí pořádáme různá tématicky zaměřená představení v dopoledních hodinách, a to nejméně jednou do měsíce.

NAVRCHOLU.cz
TOPlist