Mateřská škola

Bellova 2


Úvodní strana

Jídelní lístek

Předškolní výchova

Logopedická prevence

Integrované děti

Ekologická výchova

Křesťanská třída

Personál školy

Ocenění pracovníci

Kulturní akce MŠ

Kroužky na MŠ

Mimoškolní aktivity

Fotogalerie

Studio Paprsek

Kontakt


Logopedická prevence

Koncepci logopedické péče na naší MŠ vypracovala paní učitelka Jana Kovačová, Bc. Za základní úkol si stanovila důslednou prevenci od nejútlejšího věku dítěte, informovanost rodičů a spolupráci s logopedickým pracovníkem ze SLC.

Od října 1999 provádí orientační logopedická vyšetření na naší MŠ Mgr. Anna Dostálová a PeadDr. Božena Kuthanová ze SLC Veslařská. Na základě jejich vyšetření potřebuje logopedickou péči průměrně 20 dětí - školáků ročně.

Paní učitelka si zřídila kabinet logopedie, vybavila a vyzdobila jej s ohledem na potřeby dítěte, shromáždila naučnou literaturu a s chutí se pustila do práce. Během školního roku se jí daří téměř u všech vytypovaných dětí odstranit nedostatky v řeči. Děti, které toto nezvládnou do hlavních prázdnin, mohou s rodiči docházet na konzultace i v době docházky do ZŠ.

Rodiče úzce s paní učitelkou spolupracují a dále jsou informováni prostřednictvím Logo sešitu, který má každé dítě zavedený. Paní učitelka se průběžně účastní seminářů týkajících se logopedické problematiky.

Od února 2006 paní učitelka provozuje v odpoledních hodinách poradenství pro veřejnost.

NAVRCHOLU.cz
TOPlist