Mateřská škola

Bellova 2


Úvodní strana

Zápis do MŠ

Jídelní lístek

Předškolní výchova

Logopedická prevence

Integrované děti

Ekologická výchova

Křesťanská třída

Personál školy

Ocenění pracovníci

Kulturní akce MŠ

Kroužky na MŠ

Mimoškolní aktivity

Fotogalerie

Studio Paprsek

Kontakt


Předškolní výchova

Nenásilnou formou se děti věnují intenzivní přípravě na školu formou her a činností - pracovní listy, labyrinty, hádanky, plnění jednoduchých úkolů, rozhovory na různá témata apod. Procvičovány jsou všechny složky, které dítěti usnadní přechod z mateřské školy do školy základní.

Na základě žádostí rodičů jsou s dětmi prováděny testy školní zralosti a rodičům, kteří žádají odklad školní docházky pro svoje dítě, je dán kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu, jmenovitě na paní PhDr. Vlastu Šmardovou, která na základě psychologického vyšetření odklad docházky doporučí nebo ne. Rozhodnutí ale zůstává na rodičích.

Od roku 2000/2001 organizujeme s rodiči a psycholožkou besedu na téma "Školní zralost" těsně před zápisem dětí do základní školy. Mnohým rodičům tato beseda pomohla při rozhodování, zda dítě do základní školy dát, či nikoliv. Pro velký ohlas mezi rodiči zařazujeme tuto besedu pravidelně každý rok.

Součástí přípravy na ZŠ jsou edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky a jejich rodiče a kroužek "Školáček".

NAVRCHOLU.cz
TOPlist